Про нас

Головною метою фонду є сприяння місцевим органам влади, недержавним організаціям, підприємницьким структурам у становленні і розвитку підприємництва, вироблення на основі вітчизняного і міжнародного досвіду пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення підприємницької діяльності та діяльності із залученням інвестицій, сприяння затвердження правових засад їх діяльності.
Головним завданням фонду є підтримка розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності, як прикладної галузі економічної науки, розроблення науково обґрунтованих підходів до ставлення та розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності в області, забезпечення умов в яких підприємницькі та інвестиційні структури Закарпатської області розгортали б свою діяльність як повноправні суб’єкти конкурентної ринкової системи господарювання, спираючись перш за все на власні сили.
Основні напрямки діяльності фонду:
– Надання консультаційної науково-методичної допомоги у становленні і розвитку інвестиційної та підприємницької діяльності;
– Допомога у створенні господарюючих суб’єктів, у підготовці та реалізації інвестиційних проектів, бізнес планів, інше;
– Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища краю та краян;
– Поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації, малозабезпечених, інвалідів, їх працевлаштуванню або започаткуванню власної справи, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені у реалізації своїх прав і законних інтересів у тому числі у сфері здійснення підприємницької діяльності.
– Сприяння охорони й забезпечення культурної спадщини, історико-культурного середовища, памяток історії культури, головним чином шляхом її валоризації.
– Сприяння навчанню та розвитку, а такоє надання допомоги талановитій творчій молоді.
– Сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.